PRAWOMOCNE POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Sądu Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej, w składzie SSA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga (przewodnicząca), SSA Elżbieta Fijałkowska oraz SSA Mariola Głowacka postanowieniem z dnia 29 marca 2021 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ACa 1109/19 odrzucił apelację pozwanego banku, utrzymując tym samym w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny z dnia 20 września 2019 roku wydany w sprawie o sygn. akt XVIII C 206/19, w którym sąd I instancji pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2011 roku.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Poznaniu wskazał, że apelacja strony pozwanej podlegała odrzuceniu przede wszystkim z tego względu, że apelujący nie posiadał interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia w tej części, jak została wskazana w apelacji, albowiem roszczenie powodów zostało uznane przez pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji.

Prawomocne pozbawienie bankowego tytułu egzekucyjnego wykonalności w całości oznacza, że nie jest możliwe na podstawie takiego dokumentu prowadzenie przeciwko naszemu klientowi jakiejkolwiek egzekucji przez pozwany bank.

Sprawę prowadziła radca prawny Beata Strzyżowska

PRAWOMOCNE POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO