PRAWOMOCNA WYGRANA Z FUNDUSZEM SEKURYTYZACYJNYM!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie toczącej się z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko naszej klientce Sąd Apelacyjny w Łodzi, Wydział I Cywilny, w składzie SSA Michał Kłos, na skutek złożonej przez kancelarię apelacji wydał wyrok, którym

ZMIENIŁ ZASKARŻONY WYROK SĄDU I INSTANCJI (Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. XII C 176/19) ODDALAJĄC POWÓDZTWO FUNDUSZU i zasądzając na rzecz naszej klientki zwrot kosztów procesu w kwocie 5 417 zł. Sąd zasądził również na rzecz naszej klientki kwotę 3 700 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym (sygn. I ACa 451/20).

Wskazany powyżej fundusz wywodził swoje roszczenia z hipoteki, która ustanowiona została w związku z zawarciem przez naszą klientkę z bankiem mBank S.A. umowy kredytu powiązanego z CHF typu mPlan. Fundusz, już po wypowiedzeniu umowy, nabyć miał w drodze cesji wierzytelność przeciwko kredytobiorczyni, a następnie skierował przeciwko niej pozew. Sąd I instancji zbagatelizował kwestię nieważności umowy kredytu i w efekcie zasądził od naszej klientki na rzecz funduszu żądaną przez niego kwotę. Zupełnie odmiennie sprawę ocenił jednak sąd II instancji, który w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa jest nieważna, a zatem fundusz nie może wywodzić z niej roszczeń. W efekcie nasza klientka uzyskała prawomocne rozstrzygnięcie, którym oddalono kierowane przeciwko niej powództwo.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Justyna Fabiszak aplikant radcowski

PRAWOMOCNA WYGRANA Z FUNDUSZEM SEKURYTYZACYJNYM!