POZNAŃSKA APELACJA RUSZYŁA!

Szanowni Państwo,


miło nam poinformować, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny i Własności Intelektualnej w składzie SSA Ewa Staniszewska, na etapie II instancji, tj. apelacji złożonej przez bank, mając na uwadze złożony przez Kancelarię wniosek o zabezpieczenie, postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2021 r. wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt I ACa598/20

POSTANOWIŁ UDZIELIĆ POWODOM ZABEZPIECZENIA ICH ROSZCZENIA przez unormowanie prawi i obowiązków stron postępowania na czas trwania postępowania poprzez WSTRZYMANIE OD DNIA WYDANIA PRZEDMIOTOWEGO POSTANOWIENIA O UDZIELENIU ZABEZPIECZENIA DO CZASU PRAWOMOCNEGO ZAKOŃCZENIA PROCESU OBOWIĄZKU DOKONANIA PRZEZ POWODÓW SPŁAT RAT KREDYTU w wysokości i terminach określonych umową kredytu.

Istotne jest również to, że przedmiotowe postanowienie zostało wydane przez Sąd II instancji w niecały miesiąc od dnia złożenia wniosku, BRAWO Sąd Apelacyjny w Poznaniu za szybką reakcję. Cieszymy się ogromnie, że poznańska apelacja wreszcie ruszyła!

Sprawę prowadzi radca prawny Beata Strzyżowska

POZNAŃSKA APELACJA RUSZYŁA!