PODSUMOWANIE PAŹDZIERNIKA 2020 R. – 10 ORZECZEŃ

Poniżej październikowe statystyki Kancelarii w sprawach finansowych. Uzyskaliśmy 10 korzystnych orzeczeń dla naszych klientów, w tym jedno prawomocne.

1. Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 września 2020 r. (doręczone w październiku 2020 r.) w sprawie przeciwko Idea Bank oraz PNP o udzieleniu zabezpieczenia (sygn. akt XVIII C 1452/20).

2. Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeciwko Idea Bank oraz PNP o udzieleniu zabezpieczenia (sygn. akt I C 1389/20).

3. Postanowienie Sąd Okręgowego w Legnicy z dnia 7 października 2020 r. o uchyleniu zarządzenia dot. wysokości opłaty od pozwu (sygn. akt I C 299/20).

4. Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank o udzieleniu zabezpieczenia (sygn. akt XII C 1523/20).

5. Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeciwko Idea Bank oraz PNP o udzieleniu zabezpieczenia (sygn. akt XIII C 670/20/3).

6. Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeciwko Idea Bank oraz PNP o udzieleniu zabezpieczenia (sygn. akt. I C 1348/20).

7. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 października 2020 r. o uwzględnieniu skargi na przewlekłość postępowania (sygn. akt XVIII C 1710/19).

8. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank ustalający nieważność umowy (sygn. akt XXV C 654/19).

9. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeciwko mBank zasądzający całą dochodzoną kwotę na podstawie nieważności (sygn. akt I C 1243/18).

10. Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeciwko Idea Bank oraz PNP o udzieleniu zabezpieczenia (sygn. akt I C 1349/20).

PODSUMOWANIE PAŹDZIERNIKA 2020 R. – 10 ORZECZEŃ