PEŁNOMOCNITCWO WS SKARGI GETBACK DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Drodzy Państwo, Poniżej zamieszam wzór pełnomocnictwa dla osób pokrzywdzonych przez Getback, które wyraziły chęć wzięcia udziału w postępowaniu ze skargi do Komisji Europejskiej. Pomoc prawna świadczona przez mec. Beatę Strzyżowską będzie miała w całości charakter PRO BONO i nie będzie generować od osób reprezentowanych żadnego wynagrodzenia dla kancelarii.

Celem wyjaśnienia uprzejmie wskazuję również, że warunki, o których mowa w pełnomocnictwie dotyczą jedynie kwestii prawnych objętych skargą i pozwalają nam samodzielnie decydować o jej kształcie.

W przypadku akceptacji treści pełnomocnictwa, osoba zainteresowana powinna wydrukować, uzupełnić w miejscach wskazanych i podpisać pełnomocnictwo, wysłać skan jego kopii na mail: getback@strzyzowska.com, oryginał zaś na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska, ul. Matejki 32/33 lok. 2, 60-768 Poznań.

Jednocześnie, wobec wewnętrznych terminów związanych z skargą, zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczenie pełnomocnictwa najpóźniej do dnia 21 stycznia br.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, oczywiście jestem do dyspozycji.

Beata Strzyżowska radca prawny

PEŁNOMOCNITCWO WS SKARGI GETBACK DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ