ODDANIE POD DOZÓR I ZAKAZ ZBLIŻANIA W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 06 sierpnia 2021 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Poznań – Grunwald Wydział do spraw wojskowych, wydał dla naszej Klientki i jej małoletniego syna postanowienie o oddaniu pod dozór Policji połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość nie mniejszą niż 50 metrów i kontaktowania się z nimi w inny sposób niż na piśmie, i tym samym zobowiązać podejrzanego do jednokrotnego w każdym tygodniu stawiennictwa w Komisariacie Policji. Korzystne rozstrzygnięcie zostało wydane dla prawidłowego zabezpieczenia toku postępowania przygotowawczego.

Nie przesadzając o wyniku sprawy, należy wskazać, że środek zapobiegawczy w postaci oddania osoby podejrzanej pod dozór połączony z zakazem zbliżania jest środkiem, który ma uchronić pokrzywdzonego przez kontaktem z potencjalnym oprawcą. W niniejszej sprawie podejrzanemu zostały postawione zarzuty z art. 207  § 1, 207 §1a oraz 190 Kodeksu karnego.  

Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez podejrzanego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił przestępstwo (art. 249 §  1 KPK).

W ocenie Prokuratury zastosowane środki na obecnym etapie są wystarczające dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. 

Sprawa jest rozwojowa, tak więc czekamy za dalszymi decyzjami, na obecnym etapie cieszymy się z wydanego postanowienia.

Sprawę prowadzi adw. Paulina Jujka-Stolarek

ODDANIE POD DOZÓR I ZAKAZ ZBLIŻANIA W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM