NOWY ŁAD – MOŻLIWOŚĆ OPODATKOWANIA VAT USŁUG FINANSOWYCH W RELACJI B2B

Zgodnie z propozycją zmian nowelizacji przepisów w ramach „nowego ładu” wybrane rozwiązania mogą okazać się korzystne dla przedsiębiorców. Przykładem takich zmian są te dotyczące możliwości opodatkowania podatkiem od towarów i usług wybranych usług finansowych.

W obowiązujących przepisach ustawy o podatku od towarów i usług obligatoryjnym zwolnieniem przedmiotowym objęte są szeroko pojęte usługi finansowe. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do takiego stanu rzeczy – zwolnienie usług finansowych od VAT obowiązuje bowiem od wielu lat. Wbrew pozorom nie dla wszystkich podmiotów jest to rozwiązanie dobre, wiąże się bowiem z szeregiem ograniczeń.

Stosowanie zwolnienia pozbawia prawa do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych przez podmioty świadczące usługi finansowe. Brak możliwości bezpośredniego przyporządkowania zakupów do działalności opodatkowanej generuje obowiązek odliczenia proporcjonalnego w oparciu o wskaźnik struktury sprzedaży, tzw. współczynnik VAT. Wiąże się to to z ograniczeniem odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów często w większej części tych zakupów, współczynnik to często bowiem jedynie kilka do kilkunastu procent.

W opublikowanym rządowym projekcie nowelizacji przewidziano możliwość wyboru opodatkowania VAT wybranych usług finansowych. Zakresem projektowanej regulacji objęto między innym usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, usługi zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, jak również usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Z zakresu proponowanej regulacji wyłączono natomiast usługi ubezpieczeniowe. Co dodatkowo warto podkreślić, opodatkowanie usług finansowych możliwe będzie wyłącznie w relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Podatnicy nie będą mogli podchodzić do wyboru opodatkowania usług finansowych selektywnie i wybór będzie musiał objąć wszystkie tego typu świadczenia realizowane na rzecz podatników – opodatkowanie jedynie wybranych usług oraz stosowanie zwolnienia w odniesieniu do pozostałej części nie będzie możliwe.

Jacek Kalinowski doradca podatkowy

NOWY ŁAD – MOŻLIWOŚĆ OPODATKOWANIA VAT USŁUG FINANSOWYCH W RELACJI B2B