NOWE ZABEZPIECZENIE WS. GETBACK – SUPER EXPRESS

W dniu 14 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie w składzie SSO Michał Kuczkowski w terminie zaledwie 7 dni od dnia złożenia pozwu w sprawie dotyczącej obligacji GetBack S.A. przeciwko PNP S.A. oraz Idea Bank S.A.
 
POSTANOWIŁ UDZIELIĆ NASZEMU KLIENTOWI ZABEZPIECZENIA CAŁEGO DOCHODZONEGO ROSZCZENIA UWZGLĘDNIAJĄC UTRACONE KORZYŚCI
 
poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych pozwanej Idea Bank S.A., w tym z rachunku prowadzonego w Idea Bank S.A. oraz rachunku prowadzonego w Narodowym Banku Polskim i zdeponowania zajętych pieniędzy na rachunek depozytowy Ministra Finansów (sygn. akt XIII C 670/20/3).
 
Tym samym Sąd uwzględnił w całości nasz wniosek o zabezpieczenie zawarty w pozwie w ciągu tygodnia!!!
 
Sprawę prowadzi Marzena Świniarska, radca prawny
NOWE ZABEZPIECZENIE WS. GETBACK – SUPER EXPRESS