NOWE ROZPORZĄDZENIE WS COVID

Dnia 7 listopada 2020 r. weszło w życie kolejne rozporządzenie dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z pandemią Covid-19. Tryb wprowadzenia rozporządzenia był ekspresowy – zostało ono ogłoszone zaledwie 6 listopada 2020 r.

W galeriach handlowych ograniczono handel z wyłączeniem sprzedaży:
- żywności,
- produktów kosmetycznych i środków czystości,
- produktów leczniczych,
- gazet lub książek,
- artykułów budowlanych
- artykułów dla zwierząt domowych,
- usług telekomunikacyjnych,
- części i akcesoriów do pojazdów

Ponadto, w galeriach handlowych ograniczono prowadzenie działalności usługowej z wyłączeniem usług:
- fryzjerskich i kosmetycznych,
- optycznych i medycznych,
- bankowych,
- pocztowych,
- ubezpieczeniowych,
- naprawy pojazdów samochodowych,
- szewskich, krawieckich, pralniczych,
- gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności.

Zakazano również:
- przyjmowania gości przez hotele z wyjątkiem podróży służbowych,
- organizowania współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu lub jeździe na rowerze z wyjątkiem tych organizowanych przez polski związek sportowy i indywidualnych aktywności polegających na bieganiu lub jeździe na rowerze.

Wprowadzono też nakaz używania maseczek również w środkach prywatnej komunikacji zbiorowej.

Wszystkie nowe obostrzenia mają obowiązywać do 29 listopada br.

Miejmy nadzieję, że wprowadzone ograniczenia będą na tyle skuteczne, że doprowadzą do wyhamowania pandemii i w niedługim czasie zostaną zniesione. O wpływie pandemii na ograniczenie działalności gospodarczej Kancelaria będzie informować na bieżąco.

NOWE ROZPORZĄDZENIE WS COVID