NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP S.A. (DAWNY NORDEA BANK) Z TEORIĄ 2 KONDYKCJI W POZNANIU!

Szanowni Państwo, wczoraj, w dniu 24 marca 2021 r. w sprawie naszych klientów przeciwko PKO BP S.A. (dawny Nordea Bank) Sąd Okręgowy w Poznaniu, XII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Łosik nie czekając na uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumentów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 44 919,26 PLN i 41 049,11 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 października 2019 roku jak również zasądził od banku kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (XII C 1500/19).

Co istotne, Sąd rozpoznał sprawę i wydał wyrok w niecałe 1,5 roku po przeprowadzeniu tylko jednego terminu rozprawy. Brawo Sąd Okręgowy w Poznaniu!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP S.A. (DAWNY NORDEA BANK) Z TEORIĄ 2 KONDYKCJI W POZNANIU!