NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN W 9 MIESIĘCY!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. w sprawie naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. (dawny Getin Bank S.A.) Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Magdalena Horbacz wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumentów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 572 343,34 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 września 2020 roku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (XVIII C 1429/20).

Co istotne, Sąd rozpoznał sprawę i wydał wyrok w niecałe 9 miesięcy. Brawo Sąd Okręgowy w Poznaniu!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Małgorzata Antropik radca prawny

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN W 9 MIESIĘCY!