NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN NOBLE BANK S.A.

Szanowny Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 7 października 2021 roku w sprawie naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Iwona Godlewska wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt hipoteczny, stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI i zasądził na rzecz konsumentów dochodzone roszczenie pieniężne, tj. kwotę 229 157,62 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 marca 2019 roku do dnia zapłaty, jak również zasądził koszty procesu od banku na rzecz klientów (XVIII C 293/19).

Co istotne, w ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, iż umowa kredytu hipotecznego jest nieważna zarówno w oparciu o abuzywność klauzul, jak i w oparciu o nieważność w związku z art. 58 KC oraz art. 69 Prawa bankowego. Wskazał również, że implikacją ustalenia nieważności umowy kredytu jest zasądzenie tego, co strony sobie nawzajem świadczyły, czyli w przypadku konsumentów jest to kwota 229 157,62 PLN tytułem nienależnie spłaconych rat kapitałowo-odsetkowych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu pozwanemu.

Również na podstawie art. 98 KPC Sąd zasądził koszty procesu w całości od pozwanego na rzecz powodów, natomiast szczegółowe rozliczenia sąd pozostawił dla przestawienia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN NOBLE BANK S.A.