NIEWAŻNOŚĆ UMOWY FORTIS W SO WARSZAWA!

18 września 2023 r.

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY FORTIS W SO WARSZAWA!

Szanowni Państwo,

nasi klienci domagają się informowania o uzyskanych na ich rzecz wyrokach!

Stąd, z ogromną radością informujemy o korzystnym wyroku wydanym w sprawie prowadzonej przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, w składzie SSO Maciej Nawrocki, wyrokiem z dna 5 września 2023 roku, w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5813/23

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy Kredytu Budowlano-Hipotecznego z 2008 roku, zawartej między powodami, a poprzednikiem prawnym pozwanego, tj. Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

ZASĄDZIŁ od pozwanego na rzecz powodów kwoty:

  1. 660 418, 32 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 września 2023 roku do dnia zapłaty
  2. 109, 87 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 września 2023 roku do dnia zapłaty

Oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Kosztami postępowania obciążył w całości pozwanego i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Mikołaj Baczyński radca prawny.

Wyrok jest nieprawomocny.

Klientom gratulujemy sukcesu i liczymy na jak najszybsze uprawomocnienie się wyroku!

Beata Strzyżowska radca prawny.

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY FORTIS W SO WARSZAWA!