NIEWAŻNOŚĆ UMOWY BANKU MILLENNIUM

W sprawie naszego klienta przeciwko Bank Millennium S.A. dotyczącej kredytu powiązanego z CHF, Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie SSO Sławomira Hańczewska, wyrokiem z dnia 9 grudnia 2020 r.

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ UMOWY kredytu hipotecznego zawartego między stronami

oraz – stosując zasadę dwóch kondykcji –

ZASĄDZIŁ na rzecz konsumenta kwotę 281.375 PLN oraz 55.973 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 grudnia 2019 roku, jak również zasądził od banku kwotę 11.817 zł tytułem kosztów postępowania. (I C 2011/19).

Co istotne wyrok zapadł po niespełna roku od dnia złożenia pozwu, brawo Sąd!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny
NIEWAŻNOŚĆ UMOWY BANKU MILLENNIUM