MARATON ROZPRAW PRZECIWKO BANKOM!

Początek października to dla naszej Kancelarii bardzo aktywny czas. Tylko na dzień 1 października br. wyznaczonych zostało 5 rozpraw w sprawach finansowych toczących się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu oraz Sądem Rejonowym w Bydgoszczy. 
 
1. Rozprawa przeciwko PKO BP S.A., sygn. akt XVIII C 1762/19 odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu o godzinie 8:30 w sali nr 0180.
 
2. Rozprawa przeciwko Bankowi BPH S.A., sygn. akt XII C 1838/19 odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu o godzinie 8:45 w sali nr 1150.
 
3. Rozprawa przeciwko PKO BP S.A., sygn. akt XII C 1939/19 odbędzie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu o godzinie 8:45 w sali nr 1131.
 
4. Rozprawa przeciwko Idea Bank S.A. oraz PNP S.A. w sprawie obligacji GetBack, sygn. akt XVIII C 1706/19 odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu o godzinie 10:15w sali nr 0180.
 
5. Rozprawa przeciwko mBank S.A., sygn. akt I Cps 15/20 odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy o godzinie 13:30 w sali nr 1.23.
 
Niestety, z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią, publiczność nadal nie może uczestniczyć w rozprawach, jednak serdecznie Państwa zachęcamy do śledzenia postępów w procesach.
MARATON ROZPRAW PRZECIWKO BANKOM!