LEPSZA OCHRONA KONSUMENTÓW - NOWA USTAWA DEWELOPERSKA

Zakończyły się prace nad nową ustawę deweloperską, która ma na celu wzmocnienie ochrony konsumentów nabywających nieruchomości mieszkaniowe na rynku pierwotnym.

Dotychczasowe przepisy ustawy nie zapewniały klientom deweloperskim pełnej ochrony prawnej, a także finansowej. Zmiany mają doprowadzić do tego, że polskie rodziny decydujące się na zakup mieszkania lub domu od dewelopera nie będą musiały obawiać się o utratę powierzonych pieniędzy przedsiębiorcy.

Jedną z ważniejszych zmian jest utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, z którego w przypadku m.in. upadłości przedsiębiorcy lub banku powyżej kwoty gwarantowanej przez BFG, będą wypłacane pieniądze.
Nowa ustawa releguje też kwestie dotyczące m.in. nadzoru nad wydatkowaniem środków z mieszkaniowych rachunków powierniczych, usunięcia wad na koszt dewelopera czy możliwość odstąpienia od umowy, jeśli przy odbiorze mieszkania wystąpiły wady istotne.

Zmianie ulec ma także umowa rezerwacyjna, która do tej pory nie była uregulowana. Opłata od umowy rezerwacyjnej nie będzie mogła przekraczać 1% ceny nieruchomości, a w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej, kwota ta zostanie zaliczona na poczet ceny mieszkania.

W zakresie zmiany dotyczącej wystąpienia wad istotnych przy odbiorze mieszkania wprowadzono przepisy dające nabywcy skuteczne środki do dochodzenia swoich roszczeń w takiej sytuacji m.in. poprzez odstąpienie od umowy lub wystąpienie do rzeczoznawcy budowlanego o opinię. Obecnie nabywca nie może odmówić odbioru mieszkania lub domu, gdy posiada on wady istotne, które czynią go bezwartościowym i często wpływają na niezdatność do zwykłego użytkowania.

W przypadku gdy na nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, ustanowiona została hipoteka, deweloper będzie miał obowiązek uzyskać zgodę wierzyciela hipotecznego na to, by klient po wpłaceniu pełnej ceny dostał nieruchomość z czystą hipoteką.

Nadto, ustawa ma zwiększyć zakres nadzoru nad rzetelnością wydatkowania środków przez przedsiębiorcę. Nabywca będzie płacił za ukończony etap postępów na budowie.

radca prawny Marzena Świniarska
asystentka Aleksandra Ratajczak

LEPSZA OCHRONA KONSUMENTÓW - NOWA USTAWA DEWELOPERSKA