KORZYSTYNY WYROK W SPRAWIE O ALIMENTY

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż dnia 9 marca 2021 roku, Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie o alimenty oddalił apelację zobowiązanego, utrzymując tym samym w mocy wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 8 kwietnia 2020 roku, w przedmiocie podwyższenia alimentów na rzecz uprawnionego małoletniego.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż na podstawie art. 138 w zw. z art. 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w przypadku zmiany okoliczności w stosunku do stanu faktycznego na podstawie którego wydane zostało poprzednie rozstrzygnięcie, uprawniony może domagać podwyższenia alimentów.
Dla zasadności takiego żądania konieczne jest wykazanie, iż nastąpił wyraźny wzrost potrzeb dziecka oraz że zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji.

Sprawę prowadziła radca prawny Anita Mazurek
KORZYSTYNY WYROK W SPRAWIE O ALIMENTY