KOMUNIKAT KNF W SPRAWIE NAŁOŻENIA NA IDEA BANK SA KARY PIENIĘŻNEJ

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o jednogłośnym nałożeniu w dniu 30 listopada 2020 r. na Idea Bank S.A. kary pieniężnej w wysokości 10 milionów złotych. Komisja postanowiła nałożyć karę pieniężna na Idea Bank SA. z uwagi na fakt, że dopuścił się on licznych i długotrwałych naruszeń przepisów prawa, Statutu Banku oraz stworzył zagrożenie dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi o znacznej skali i poważnych negatywnych następstwach dla klientów Banku.

Zachęcam do lektury uzasadnienia, jest interesujące!
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty...

Decyzja administracyjna w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Idea Bank SA za wskazane naruszenia nie jest prawomocna. Bank może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy albo skargę do sądu administracyjnego.

Beata Strzyżowska, radca prawny

KOMUNIKAT KNF W SPRAWIE NAŁOŻENIA NA IDEA BANK SA KARY PIENIĘŻNEJ