KOLEJNE ZABEZPIECZENIE WS. GETBACK PRZECIWKO IDEA BANK

W dniu 29 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie SSO Anna Goździewicz w sprawie dotyczącej obligacji GetBack S.A. przeciwko PNP S.A. oraz Idea Bank S.A.
 
POSTANOWIŁ UDZIELIĆ NASZEMU KLIENTOWI ZABEZPIECZENIA DOCHODZONEGO ROSZCZENIA
 
poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych pozwanego Idea Bank S.A., w tym z rachunku prowadzonego w Idea Bank S.A. oraz rachunku prowadzonego w Narodowym Banku Polskim (sygn. akt I C 945/20).
 
Sprawę prowadzi Beata Strzyzowskaradca, prawny oraz Małgorzata Antropik, radca prawny
KOLEJNE ZABEZPIECZENIE WS. GETBACK PRZECIWKO IDEA BANK