KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE GETBACK PRZECIWKO IDEA BANK

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie SSO Michał Inglot w sprawie dotyczącej obligacji GetBack S.A. przeciwko PNP S.A. oraz Idea Bank S.A.

POSTANOWIŁ UDZIELIĆ NASZEMU KLIENTOWI ZABEZPIECZENIA DOCHODZONEGO ROSZCZENIA

poprzez zajęcie w trybie egzekucji komorniczej wierzytelności z rachunków bankowych pozwanej Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i zdeponowanie zajętych pieniędzy na rachunek depozytowy Ministra Finansów (sygn. akt I C 1349/20).

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska, radca prawny oraz Marzena Świniarska, radca prawny.

KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE GETBACK PRZECIWKO IDEA BANK