KOLEJNE ZABEZPIECZENIE WS. GETBACK PRZECIWKO IDEA BANK

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XIII Zamiejscowy w Lesznie, w składzie SSO Dariusz Niemczal, postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie dotyczącej obligacji GetBack S.A. przeciwko PNP S.A. oraz Idea Bank S.A.

POSTANOWIŁ UDZIELIĆ NASZYM KLIENTOM ZABEZPIECZENIA CAŁEGO DOCHODZONEGO ROSZCZENIA UWZGLĘDNIAJĄC UTRACONE KORZYŚCI

poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych pozwanej Idea Bank S.A., w tym z rachunku prowadzonego w Idea Bank S.A. oraz rachunku prowadzonego w Narodowym Banku Polskim i zdeponowania zajętych pieniędzy na rachunek depozytowy Ministra Finansów (sygn. akt. XIII C 501/20).

Co więcej, Sąd w pkt 2 postanowienia, na podstawie art. 357 § 6 kpc odstąpił od sporządzenia uzasadnienia postanowienia wobec uwzględnienia w CAŁOŚCI wniosków o zabezpieczenie zawartych w pozwach.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska, radca prawny i Marzena Świniarska, radca prawny.

KOLEJNE ZABEZPIECZENIE WS. GETBACK PRZECIWKO IDEA BANK