KOLEJNE ZABEZPIECZENIE WS. GETBACK PRZECIWKO IDEA BANK

Miło nam poinformować, iż w dniu 25 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XVIII Cywilny w składzie SSO Magdalena Ławrynowicz w sprawie dotyczącej obligacji GetBack S.A. przeciwko PNP S.A. oraz Idea Bank S.A.
 
POSTANOWIŁ UDZIELIĆ NASZEMU KLIENTOWI ZABEZPIECZENIA CAŁEGO DOCHODZONEGO ROSZCZENIA UWZGLĘDNIAJĄC UTRACONE KORZYŚCI
 
poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych pozwanej Idea Bank S.A., w tym z rachunku prowadzonego w Idea Bank S.A. oraz rachunku prowadzonego w Narodowym Banku Polskim i zdeponowania zajętych pieniędzy na rachunek depozytowy Ministra Finansów (sygn. akt XVIII C 1452/20).
 
Tym samym Sąd uwzględnienia w całości nasz wniosek o zabezpieczenie zawarty w pozwie.
 
Postanowienie nie było opublikowane w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych, doręczono je nam dnia 8 października 2020 r.
 
Sprawę prowadzi Beata Strzyzowska, radca prawny oraz Marzena Świniarska, radca prawny
KOLEJNE ZABEZPIECZENIE WS. GETBACK PRZECIWKO IDEA BANK