KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE FRANKOWEJ – TYM RAZEM PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK S.A.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny – przewodnicząca SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska – postanowieniem z dnia 13 maja 2021 r. wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 5113/21

POSTANOWIŁ UDZIELIĆ ZABEZPIECZENIA ROSZCZENIA

na czas trwania postępowania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie.

To już kolejne postanowienie w sprawach „frankowych” uzyskane przez naszą Kancelarię.

Sprawę prowadzi radca prawny Beata Strzyżowska i adwokat Piotr Płatek

KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE FRANKOWEJ – TYM RAZEM PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK S.A.