KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE FRANKOWEJ PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK S.A.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Tomasz Leszczyński postanowieniem z dnia 20 czerwca 2021 r. wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 7274/21

POSTANOWIŁ UDZIELIĆ POWODOM ZABEZPIECZENIA ICH ROSZCZENIA przez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas trwania postępowania poprzez WSTRZYMANIE OBOWIĄZKU DOKONYWANIA COMIESIĘCZNYCH SPŁAT RAT KREDYTU przez powodów w wysokości i terminach określonych umową kredytu w okresie od dnia wydania przedmiotowego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie, a nadto na czas trwania postępowania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie.

Sprawę prowadzi radca prawny Beata Strzyżowska i adwokat Piotr Płatek

KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE FRANKOWEJ PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK S.A.