KOLEJNE ZABEZPIECZENIE – TYM RAZEM PRZECIWKO SANTANDER BP

Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny, w składzie SSO Dorota Onufrowicz-Miara, postanowieniem z dnia 15 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I C 461/20, toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę

POSTANOWIŁ UDZIELIĆ ZABEZPIECZENIA

na czas procesu poprzez wstrzymanie obowiązku powodów dokonywania spłat rat kredytu w terminach określonych umową kredytu i to od dnia wydania postanowienia.

To już kolejne takie postanowienie uzyskane przez Kancelarię w sprawach „frankowych”.

Sprawę prowadzą Beata Strzyżowska, radca prawny i Anna Sekura-Konopka, radca prawny.

KOLEJNE ZABEZPIECZENIE – TYM RAZEM PRZECIWKO SANTANDER BP