KOLEJNE OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ W SPRAWIE KLIENTA KANCELARII

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w składzie SR Łukasz Lipowicz, ogłosił upadłość konsumencką naszego klienta. Zadłużenie wynosiło aż 510 000 zł.

Przypomnijmy, że ogłoszenie upadłości możliwe jest w stosunku do osób, które znajdują się w stanie niewypłacalności, a zatem nie wykonują swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Po nowelizacji z 24 marca 2020 r. umyślne doprowadzenie do niewypłacalności przestało być przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wszystkie toczące się przeciwko danej osobie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne ulegają umorzeniu. Ponadto po ogłoszeniu upadłości nie wolno wszczynać nowych egzekucji komorniczych wobec wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym.

Co istotne, znowelizowane przepisy pozwalają na zastosowanie upadłości wobec zadłużonych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, na zasadach przewidzianych dla konsumentów.
Dłużnicy coraz chętniej korzystają z możliwości oddłużenia i rozpoczęcia nowego etapu w życiu. W grudniu 2020 r. w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” opublikowano 1809 ogłoszeń o upadłości osób fizycznych - to nowy miesięczny rekord!


Sprawę prowadzi adwokat Przemysław Nowaczyk.

KOLEJNE OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ W SPRAWIE KLIENTA KANCELARII