KOLEJNE DWA ZABEZPIECZENIA WS. GETBACK PRZECIWKO IDEA BANK

Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie SSO Michał Inglot oraz XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie w składzie SSO Michał Kuczkowski w sprawach dotyczących obligacji GetBack S.A. przeciwko PNP S.A. oraz Idea Bank S.A.
 
POSTANOWIŁ UDZIELIĆ NASZYM KLIENTOM ZABEZPIECZENIA CAŁEGO DOCHODZONEGO ROSZCZENIA UWZGLĘDNIAJĄC UTRACONE KORZYŚCI
 
poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych pozwanej Idea Bank S.A., w tym z rachunku prowadzonego w Idea Bank S.A. oraz rachunku prowadzonego w Narodowym Banku Polskim i zdeponowania zajętych pieniędzy na rachunek depozytowy Ministra Finansów (sygn. akt. I C 1348/20 i XIII C 670/20).
 
Tym samym Sąd uwzględnił w całości nasze wnioski o zabezpieczenie zawarte w pozwach.
 
Ponadto w sprawie o sygn. akt XIII C 670/20 sąd wydał rzeczone postanowienie w terminie 7 dni od dnia złożenia pozwu i jednocześnie odstąpił od sporządzenia uzasadnienia wydanego postanowienia, gdyż przychylił się do stanowiska zaprezentowanego przez nas w pozwie w całości.
 
Postanowienia te zostały opublikowane w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.
 
Sprawy prowadzi Beata Strzyżowska, radca prawny i Marzena Świniarska, radca prawny
 
 
KOLEJNE DWA ZABEZPIECZENIA WS. GETBACK PRZECIWKO IDEA BANK