KOLEJNE DWA WYROKI USTALAJĄCE NIEWAŻNOŚĆ

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż w dniu 15 września 2021 roku uzyskaliśmy DWA wyroki ustające NIEWAŻNOŚĆ umów o kredyt hipoteczny!

W sprawie z powództwa naszych klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Magdalena Horbacz wydał wyrok, w którym


USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego „mPlan” zawartej w 2007 roku, stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumentów dochodzone roszczenie pieniężne, tj. 144 751,25 PLN oraz 44 213,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia pozwu pozwanemu do dnia zapłaty, nadto zasądził koszty procesu od banku na rzecz klientów (XVIII C 1306/20).

W motywach ustnych Sąd w całości przychylił się do żądań powodów, którzy wykazali, że umowa kredytowa jest nieważna. Co istotne, wskazał, iż w trakcie procesu strona pozwana nie kwestionowała kwot wskazanych w pozwie. Sąd nakreślił również, że zgodnie z tym co podnosiła strona powodowa, umowa kredytu hipotecznego jest nieważna zarówno w oparciu o abuzywność klauzul, jak i w oparciu o nieważność w związku z art. 58 kc oraz art. 69 Prawo bankowe.

Warto również podkreślić, że wyrok został wydany w 14 miesięcy od chwili złożenia pozwu.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Justyna Fabiszak aplikant radcowski

W drugiej sprawie z powództwa naszych klientów przeciwko Santander BP S.A. z siedzibą w Warszawie Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Łosik wydał wyrok, w którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego EKSTRALOKUM zawartej w 2008 roku oraz zasądził na rzecz naszych klientów kwoty dochodzone pozwem tj. 35 200,75 PLN oraz 33 051,20 CHF wraz z odsetki od 3 marca 2020 roku do dnia zapłaty (XII C 2066/19).

W ustnych motywach wyroku Sąd podkreślił, iż podstawą unieważnienia umowy kredytu jest art. 58 kc i art. 69 Prawo bankowe. Ponadto, Sąd wskazał, że umowa kredytu zawierała klauzule abuzywne, nie określała precyzyjnie świadczeń stron oraz zapewniała silniejszą ochronę interesu banku kosztem konsumentów narażając ich na nieograniczone ryzyko związane z wahaniami kursów CHF.

Brawo Sąd Okręgowy w Poznaniu!

Sprawy prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marcin Górski adwokat

KOLEJNE DWA WYROKI USTALAJĄCE NIEWAŻNOŚĆ