KOLEJNA WYGRANA Z PKO BP S.A.!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 15 września 2021 roku w sprawie naszych klientów przeciwko PKO BP S.A. Sąd Okręgowy w Legnicy, I Wydział Cywilny w składzie SSO Zbigniew Juszkiewicz wydał wyrok, w którym


USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt hipoteczny MIX oraz zasądził na rzecz powodów dochodzone roszczenie pieniężne w wysokości 187 979,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 listopada 2020 roku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (sygnatura akt: I C 299/20).

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia stwierdził, że przepisy umowy dotyczące ustalania kursu CHF na potrzeby obliczenia poszczególnej raty kredytu były zredagowane w sposób nieprawidłowy, co pozwalało bankowi na dowolność w ustalaniu wysokości bieżącego zadłużenia powodów. W ocenie sądu, w polskim porządku prawnym nie ma przepisów dyspozytywnych, którymi można zastąpić niedozwolone klauzule stosowane przez bank. Dlatego też w danym przypadku należy zastosować najbardziej dolegliwą dla pozwanego banku sankcję, jaką jest sankcja nieważności.

Co istotne, Sąd nakazał pozwanemu bankowi, aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa kwotę 8 339 zł tytułem brakującej opłaty sądowej, której powodowie nie mieli obowiązku uiszczać. Jako uzasadnienie tegoż nakazu Sąd stwierdził, iż gdyż niższą opłatą traktuje jak zwolnienie od kosztów sądowych, a więc z tego tytułu pozwany bank zobowiązany jest uzupełnić brakującą opłatę sądową.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marzena Świniarska radca prawny

KOLEJNA WYGRANA Z PKO BP S.A.!