KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 2 czerwca 2021 r. w sprawie naszych klientów przeciwko PKO BP S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie SSO Sławomira Hańczewska wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumentów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 54 021,98 PLN i 65 531,28 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (I C 905/20).

Co istotne, Sąd rozpoznał sprawę i wydał wyrok w niecałe 11 miesięcy. Brawo Sąd Okręgowy w Poznaniu!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny, Anna Sekura-Konopka radca prawny oraz Marzena Świniarska radca prawny

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP!