KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 29 lipca 2021 roku w sprawie naszych klientów przeciwko PKO BP S.A. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Marycz wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumentów dochodzone roszczenie pieniężne, tj. kwotę 295 382,21 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 stycznia 2020 roku, jak również zasądził od banku kwotę 11 851 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (I C 5/20).

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marzena Świniarska radca prawny

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP!