KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 21 czerwca 2021 r. w sprawie naszego klienta przeciwko PKO BP S.A. (dawny Nordea Bank) Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Błaszak wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumentów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 153 021,74 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 października 2019 roku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (XVIII C 1752/19).

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Małgorzata Antropik radca prawny

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP!