KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 1 lipca 2021 roku w sprawie naszych klientów przeciwko PKO BP S.A. (dawny Nordea Bank) Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie SSO Michał Inglot wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumentów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 264 810,34 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (I C 566/19).

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Anna Sekura-Konopka radca prawny
KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP!