KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym w sprawie naszych klientów przeciwko PKO BP S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Anna Mikołajczak wydał wyrok, którym
 
USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumentów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 129 794,66 PLN i 8 396,52 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2020 roku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 11 851 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (XVIII C 674/20).
 
Co istotne, Sąd rozpoznał sprawę i wydał wyrok w nieco ponad rok. Brawo Sąd Okręgowy w Poznaniu!
 
Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marcin Górski adwokat
KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP!