KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN NOBLE BANK S.A.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 13 lipca 2021 roku w sprawie naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Magdalena Ławrynowicz wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumenta dochodzone roszczenie pieniężne, tj. kwotę 254 028,51 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po uprawomocnieniu się wyroku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (XVIII C 546/20). 

Co istotne w ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, iż umowa jest nieważna z uwagi na brak konsensusu pomiędzy stronami, a także z uwagi na fakt jednostronnego ustalania wysokości zobowiązania przez bank. 

Nie bez znaczenia jest, że wyrok został wydany w 15 miesięcy. Brawo Sąd Okręgowy w Poznaniu!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marcin Górski adwokat

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN NOBLE BANK S.A.