KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY BPH!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 6 lipca 2021 roku w sprawie naszej klientki przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money Bank) Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Magdalena Ławrynowicz wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumenta całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 80 128,09 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po uprawomocnieniu się wyroku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 6 417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (XVIII C 525/20).

Nie bez znaczenia jest, że wyrok został wydany w niespełna 15 miesięcy :)  Brawo Sąd Okręgowy w Poznaniu!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marcin Górski adwokat

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY BPH!