KARY DLA BNP PARIBAS, MILLENNIUM I SANTANDER BANK POLSKA

Decyzjami z dnia 22 września 2020 r., Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uznał za niedozwolone klauzule dotyczące zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego.
 
W ocenie Prezesa UOKiK, stosowane przez banki kryteria dotyczące ustalania tzw. spreadu rażąco naruszają interesy konsumentów, bowiem kredytobiorcy nie mają możliwości sprawdzenia, w jaki sposób banki wpływają na kursy walut publikowane w ich tabelach. Tym samym, co nie budzi wątpliwości UOKiK, Banki poprzez zapisy klauzul niedozwolonych mają możliwość subiektywnego kształtowania kursów walutowych, stanowiących podstawę ustalania wysokości rat płaconych przez kredytobiorców.
 
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał w sumie trzy decyzje, w których zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych nieprecyzyjnie określające zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów. Podstawą do zajęcia się sprawą były sygnały od konsumentów.
 
Decyzje dotyczą banków: BNP Paribas (decyzja nr DOZIK-14/2020), Millennium (decyzja nr DOZIK-13/2020), Santander Bank Polska (decyzja nr DOZIK-12/2020).
 
W decyzjach z dnia 22 września 2020 r., nałożono na banki kary finansowe w wysokości: 26,6 mln zł dla BNP Paribas, 10,5 mln zł dla Millennium oraz 23,6 mln zł dla Santander Bank, a ponadto zakazano stosowania zakwestionowanych klauzul.
 
Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK, zasady ustalania zobowiązań finansowych muszą być uczciwe, przejrzyste i weryfikowalne przez konsumentów. Po uprawomocnieniu się decyzji, obowiązkiem banków będzie również powiadomienie o nich konsumentów i poinformowanie ich, że zakwestionowane postanowienia jako niedozwolone nie są wiążące dla konsumentów i należy je traktować tak, jakby w ogóle ich nie było. Ułatwi to również konsumentom dochodzenie roszczeń.
 
Marzena Świniarska, radca prawny
KARY DLA BNP PARIBAS, MILLENNIUM I SANTANDER BANK POLSKA