KARA UOKIK ZA POBIERANIE DODATKOWYCH OPŁAT W ZWIĄZKU Z KREDYTEM

Informujemy, że na mocy decyzji z dnia 22 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji o Konsumentów nałożył na MOGO spółkę z o.o. karę ponad 320 tysięcy złotych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Spółka MOGO, która udzielała kredytów i pożyczek na zakup samochodu bądź pod zastaw samochodu, pobierała od swoich klientów dodatkowe opłaty z tytułu zaległości spłaty kredytu. Jednocześnie przy podpisywaniu umowy z klientem spółka nie określała za co będzie pobierać dodatkowe opłaty i jaki jest ich katalog. W sytuacji, kiedy konsument nie spłacał kredytu, spółka MOGO przejmowała przewłaszczony samochód. Zanim jednak dochodziło do sprzedaży samochodu, pojazdy parkowane były na płatnym parkingu i przedsiębiorca pobierał dodatkowe opłaty za tzw. postojowe, którymi obciążał konsumenta.

W rezultacie, umowy nie zawierały informacji o wysokości opłat z tytułu zaległości w spłacie pożyczki, co skutkowało tym, iż konsumenci nie wiedzieli jaka będzie ostateczna wysokość zadłużenia.
Opisane działanie MOGO sp. z o.o. naruszało zatem zbiorowe interesy konsumentów.
UOKIK zobowiązał spółkę do usunięcia negatywnej praktyki poprzez:
• poinformowanie każdego konsumenta o możliwości złożenia reklamacji i wniosku o zwrot nadpłaconej kwoty pożyczki.
• złożenie oświadczenia na swojej stronie internetowej, w której przyzna się do stosowania zakwestionowanych praktyk.
Na gruncie sprawy MOGO sp. z o.o. apelujemy zatem o uważną analizę zawieranych umów pożyczek i dociekliwość w uzyskiwaniu informacji o wszystkich opłatach związanych z oferowanym produktem finansowym.

Aleksandra Ratajczak asystentka prawna, Przemysław Nowaczyk adwokat

KARA UOKIK ZA POBIERANIE DODATKOWYCH OPŁAT W ZWIĄZKU Z KREDYTEM