JEST UCHWAŁA SN - NIEWAŻNOŚĆ KREDYTÓW FRANKOWYCH NALEŻY ROZLICZAĆ TEORIĄ 2 KONDYKCJI!

Drodzy Państwo, mamy to! Dosłownie chwilę temu Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której odpowiedział na pytanie prawne dotyczące rozliczania nieważnych umów kredytu powiązanego z walutą (sygn. akt III CZP 11/20)!

Odpowiedź jest korzystna dla poszkodowanych kredytobiorców - sąd powinien zasądzić świadczenie nienależne w całości dochodzone przez kredytobiorcę, nie może rozliczać wpłaconych przez niego kwot z kwotą wypłaconego świadczenia przez bank z tytułu nieważnego kredytu!

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/zagadnienia_prawne.aspx...

To wspaniała wiadomość, która potwierdza słuszność obranej przeze mnie już dawno taktyki procesowej.

Ta uchwała podjęta została w składzie 3 sędziów SN, mam nadzieję, że stanowić będzie forpocztę uchwały pełnego składu (26 sędziów SN) Izby Cywilnej, która ma zapaść 25 marca 2021 r.


Czekamy z niecierpliwością!

Beata Strzyżowska radca prawny

JEST UCHWAŁA SN - NIEWAŻNOŚĆ KREDYTÓW FRANKOWYCH NALEŻY ROZLICZAĆ TEORIĄ 2 KONDYKCJI!