JEST PRZEŁOM – ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO GETIN ZNOWU W POZNANIU!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie SSO Anna Goździewicz w dniu 8 czerwca 2021 r. w sprawie z powództwa naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę

POSTANOWIŁ UDZIELIĆ ZABEZPIECZENIA

roszczenia powodów o ustalenie nieważności umowy poprzez WSTRZYMANIE OBOWIĄZKU DOKONYWANIA PRZEZ POWODÓW PŁATNOŚCI BIEŻĄCYCH RAT KREDYTU na rzecz pozwanego banku w wysokości i terminach określonych umową w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się wyroku oraz zakazał pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się wyroku (sygn. akt I C 1498/19).

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marcin Górski adwokat

JEST PRZEŁOM – ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO GETIN ZNOWU W POZNANIU!