JAK SIĘ BRONIĆ PRZED NIEWAŻNOŚCIĄ WYROKU Z POWODU SĘDZIEGO Z REKOENDACJI KRS

Drodzy Państwo, zachęcam do lektury. Mamy obecnie powrót do mitów greckich i jesteśmy na etapie gigantomachii. Przypomnę jednak, że wszyscy giganci zostali zabici przez bogów i Heraklesa, a część z nich przygnieciona przez swych pogromców górami, głazami i wulkanami!

"Artykuł 49 k.p.c. nie stanowi podstawy do wyłączenia sędziego rekomendowanego przez nową KRS – ocenia Beata Strzyżowska, radca prawny, która reprezentuje frankowiczów. – Jeśli mamy wątpliwości, co do prawidłowego obsadzenia urzędu, to znaczy, że nie mamy do czynienia z sędzią, a to jego dotyczy artykuł – mówi Beata Strzyżowska."

"Beata Strzyżowska uważa jednak, że gdy dojdzie do stwierdzenia nieważności z powodu nieprawidłowego składu, to wówczas właśnie pozostanie pójście po odszkodowanie od Skarbu Państwa."

https://www.prawo.pl/prawo/jak-sie-bronic-przed-niewaznoscia-wyroku-z-powodu-sedziego-z,510965.html