IDEALNY BABY SHOWER GIFT - NIEWAŻNOŚĆ UMOWY RAIFFEISEN!

Drodzy Państwo, spieszę donieść o dzisiejszym, ciepłym jeszcze, wydanym dosłownie przed chwilą wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, XII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Pijańska, w sprawie naszych klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, którym sąd nie czekając na wyrok TSUE ani uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego
 
USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumentów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 46 111,14 PLN PLN i 26 824,19 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 lutego 2020 r. jak również zasądził od banku kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (XVIII C 1960/19).
 
W uzasadnieniu ustnym sąd wskazał na klauzule abuzywne zawarte w umowie kredytu, uznał za niedopuszczalną możliwość przeliczania zobowiązania przez bank według jednostronnie ustalonego kursu. Sąd zauważył również, że powodowie nie zostali poinformowani o ryzyku zaszytym w umowie, samo zaś ryzyko nie zostało względem powodów w żaden sposób ograniczone.
 
Nasi klienci w minionym tygodniu zostali szczęśliwymi rodzicami dzisiejszy więc wyrok jest dla nich idealnym prezentem na pępkowe! Brawo Sąd Okręgowy w Poznaniu!
 
Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny
IDEALNY BABY SHOWER GIFT  - NIEWAŻNOŚĆ UMOWY RAIFFEISEN!