GRILLOWANIE RAIFFEISEN BANK - KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE FRANKOWEJ

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XII Cywilny w składzie SSO Małgorzata Małecka postanowieniem z dnia 9 października 2020 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XII C 1523/20 toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę

POSTANOWIŁ UDZIELIĆ ZABEZPIECZENIA

na czas procesu poprzez wstrzymanie obowiązku powodów dokonywania spłat kredytu w terminach określonych umową kredytu i to od dnia wydania postanowienia. Nadto Sąd zakazał pozwanemu bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się wyroku. 

Co ciekawe, Sąd odstąpił od sporządzenia uzasadnienia, bowiem uwzględniając wniosek powodów w całości podzielił prezentowaną przez nich argumentację. 

Sprawę prowadzi Beata Strzyzowska, radca prawny

GRILLOWANIE RAIFFEISEN BANK - KOLEJNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE FRANKOWEJ