GETBACK – ZAWIESZENIE, DOPOZWANIE I WYROK ZAOCZNY NARAZ!

Drodzy Państwo, z radością donoszę, iż Sąd Okręgowy w Poznaniu XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie w składzie SSO Michał Kuczkowski postanowieniami i wyrokiem z dnia 24 marca 2021 r. wydanymi w sprawie związanej z obligacjami Getback przeciwko Idea Bank, Skarb Państwa oraz PNP (dawny Polski Dom Maklerski S.A. (sygn. akt XIII C 670/20/3/):

(na wniosek BFG) ZAWIESIŁ POSTĘPOWANIE w stosunku do Idea Bank S.A. w restrukturyzacji,

DOPOZWAŁ Skarb Państwa, oraz

wydał WYROK ZAOCZNY w stosunku do PNP S.A. (dawniej Polski Dom Maklerski).

Dodatkowo Sąd zobowiązał Prokuratorię Generalną do złożenia odpowiedzi na pozew w stosownym terminie.

Czekamy zatem teraz już tylko na termin rozprawy.

Brawo Sąd za reakcję i sprawność działania!

Sprawę prowadzi Marzena Świniarska radca prawny

GETBACK – ZAWIESZENIE, DOPOZWANIE I WYROK ZAOCZNY NARAZ!