FRANKOWICZE RUSZYLI DO SĄDU – 5 000 NOWYCH POZWÓW W WARSZAWIE W TRZY MIESIĄCE

Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania XXVIII Wydziału Cywilnego (czyli tzw. wydziału frankowego) wpłynęło do niego 7978 spraw dotyczących kredytów powiązanych z walutą obcą. Spośród tej liczby 3070 spraw zostało wpisanych ponownie, czyli przekazanych z innych wydziałów do nowej jednostki. Można więc mówić o realnym wpływie 4908 nowych pozwów.

Obecnie na każdego z 13 sędziów orzekających w tym wydziale przypada ponad 600 spraw. Przypomnieć zaś należy, że wydział rozpoczął swoją działalność stosunkowo niedawno, bo 1 kwietnia 2021 roku.

Jakkolwiek liczba nowych pozwów jest imponująca, nadal stanowi zaledwie kilka procent wszystkich umów kredytów frankowych zaciąganych w Polsce. Cieszy jednak informacja, że kredytobiorcy coraz częściej decydują się na kierowanie sprawy do sądu i nie czekają na rozwiązania systemowe czy też propozycje ugody ze strony banków. Obecnie tylko dwa banki są skłonne do rozmów ugodowych z frankowiczami (PKO BP i Bank Millennium), ale proponowane przez nie warunki dalece odbiegają od rozstrzygnięć, jakie można uzyskać na drodze sądowej. Nadal niepewne pozostają też losy uchwały Sadu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21. Dlatego wytoczenie powództwa przeciwko bankowi jest obecnie najlepszą drogą zaspokojenia interesów kredytobiorcy.

Anna Sekura-Konopka radca prawny

 

FRANKOWICZE RUSZYLI DO SĄDU – 5 000 NOWYCH POZWÓW W WARSZAWIE W TRZY MIESIĄCE