EMISJA OBLIGACJI TO CZYNNOŚĆ BANKOWA RÓWNIEŻ W GDAŃSKU!

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie SSO Marzena Gancarz, w sprawie naszego klienta dotyczącej obligacji GetBack, gdzie pozwanym podmiotem był Skarb Państwa, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie o sygn. akt I C 938/21, na skutek zażalenia kancelarii na postanowienie sądu w przedmiocie stwierdzenia swej niewłaściwości miejscowej i przekazania sprawy do rozpoznania do Sądu Okręgowego w Warszawie, postanowił uchylić wydane przez siebie uprzednio postanowienie.

Tym samym, także Sąd Okręgowy w Gdańsku przychylił się do argumentacji Kancelarii, dotyczącej możliwości skorzystania przez powoda z wytoczenia powództwa przed sądem miejsca zamieszkania a także skorzystania z preferencyjnej opłaty w wysokości 1000 zł, przyjmując, że ODPOWIEDZIALNOŚĆ POZWANEGO SKARBU PAŃSTWA ZA NABYCIE OBLIGACJI PRZEZ NASZEGO KLIENTA WYNIKA Z CZYNNOŚCI BANKOWEJ, gdyż decyduje przedmiot postepowania a nie podmiot, w stosunku do którego powództwo jest wytoczone.

Co istotne również, zażalenie Kancelarii zostało przez Sąd rozpoznane W TRYBIE SAMOKONTROLI i to w ciągu tygodnia od dnia jego złożenia.

Brawo Sąd Okręgowy w Gdańsku!

sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny i Marzena Świniarska radca prawny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMISJA OBLIGACJI TO CZYNNOŚĆ BANKOWA RÓWNIEŻ W GDAŃSKU!