DWIE WYGRANE PRZECIWKO SANTANDER CONSUMER BANK!

8 lipca 2024 r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o dwóch korzystnych wyrokach w sprawach prowadzonych przeciwko Santander Consumer Bank!

  1. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie SSO Izabela Korpik, wyrokiem z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie o sygn. akt: I C 2579/22 przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu

USTALA NIEISTNIENIE MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRAWNEGO kredytu wynikającego z umowy zawartej w 2007 r. oraz

ZASĄDZA od strony pozwanego Santander Consumer Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu na rzecz powodów kwotę 288 786,62 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 lutego 2023 r. do dnia zapłaty

Kosztami postępowania Sąd obciążył Bank w całości i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz strony powodowej 11 834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Paweł Głuchowski aplikant radcowski i Beata Strzyżowska radca prawny.

  1. Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny w składzie SSO Małgorzata Krzyżak, wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2024 r., w sprawie o sygn. akt: I C 368/22 przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu

ZASĄDZA od pozwanego na rzecz powoda kwotę 164 047,04 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie począwszy od dnia 17 maja 2022 r. do dnia zapłaty oraz

ODDALA powództwo w pozostałym zakresie

Kosztami postępowania Sąd obciążył Bank w całości i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz strony powodowej 5 417 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Adam Torzewski adwokat.

Powyższe wyroki są nieprawomocne.

Klientom dziękujemy za zaufanie i gratulujemy sukcesów!

Beata Strzyżowska radca prawny

DWIE WYGRANE PRZECIWKO SANTANDER CONSUMER BANK!