CZTERNASTA EMERYTURA JUŻ W TYM ROKU

Informujemy, że 25 marca 2021 weszła w życie ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zgodnie z ustawą, emeryci i renciści mają otrzymać dodatkowe świadczenia pieniężne, które wypłacane będą w 4 kwartale 2021 roku.
Tak zwana „czternastka” będzie przysługiwać osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. „Czternastki” nie otrzymają zaś osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Pełna kwota, jaką mogą otrzymać emeryci i renciści, to 1250,88 zł brutto. Uzyskają ją osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają świadczenie pomniejszone. Jeżeli dana osoba otrzymuje miesięcznie emeryturę w kwocie 3200 zł, to „czternastka” zostanie pomniejszona o różnice tej kwoty i 2900 zł, czyli o 300 zł.

Co ważne, „czternastka” przysługuje z urzędu, nie trzeba zatem składać żadnych wniosków o przyznanie dodatkowej kwoty pieniężnej.

Rząd szacuje, że dodatkowe świadczenie jesienią otrzyma ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze.

Warto również wspomnieć, iż w kwietniu zostaną wypłacone świadczenia przysługujące emerytom i rencistom w ramach tak zwanej trzynastej emerytury. Dodatek ten przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

Tomasz Ziarkowski asystent prawny, Przemysław Nowaczyk adwokat

CZTERNASTA EMERYTURA JUŻ W TYM ROKU