„CZARNA LISTA” KNF – DLACZEGO WARTO JĄ SPRAWDZAĆ?

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zachęcamy do sprawdzania listy ostrzeżeń publicznych zwaną potocznie „czarną listą” KNF, publikowanej na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne).

Lista powinna być szczególnie przydatna dla osób inwestujących środki pieniężne, szukających uczciwych ofert oraz rzetelnych i wypłacalnych firm finansowych.

Uwaga! Wpis na listę oznacza, że korzystanie z oferty danego podmiotu obarczone jest znacznym ryzykiem utraty wpłaconych środków.

Na listę wpisywane są podmioty rynku finansowego, których działalność budzi wątpliwości oraz w stosunku do których KNF złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub już toczy się postępowanie karne. Zastrzeżenia KNF skutkujące wpisem na listę to przede wszystkim: podejmowanie działalności finansowej bez wymaganej prawem publicznoprawnej autoryzacji, nieuprawnione posługiwania się określeniami przedsiębiorstwa zastrzeżonymi na rzecz podmiotów rynku finansowego czy bezprawny obrót instrumentami finansowymi.

Lista aktualizowana jest na bieżąco, a Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ignoruje żadnych skarg w zakresie potencjalnych naruszeń. Źródłem wiedzy o potencjalnych nieprawidłowościach są również informacje otrzymywane od UOKiK, policji, Krajowej Administracji Skarbowej, banków, zakładów ubezpieczeń, firm inwestycyjnych, zagranicznych organów nadzoru, organizacji konsumenckich oraz mediów.  

W myśl zasady, że: „lepiej jest zapobiegać niż leczyć”, przed zainwestowaniem środków finansowych sprawdzajmy zatem listę ostrzeżeń publicznych KNF. Przejrzenie listy nie zabierze dużo czasu, a może oszczędzić nam wielu stresów związanych z odzyskiwaniem utraconych pieniędzy.

Przemysław Nowaczyk adwokat

„CZARNA LISTA” KNF – DLACZEGO WARTO JĄ SPRAWDZAĆ?