CORAZ WYŻSZE REKOMPENSATY ZA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

Postanowieniem z dnia 19 października 2020 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w składzie SSA Maciej Rozpędowski, SSA Małgorzata Gulczyńska, SSA Marek Górecki uwzględnił złożoną w imieniu naszego Klienta skargę i stwierdził, że w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w składzie SSO Katarzyna Szmytke z powództwa naszego Klienta przeciwko mBank S.A. nastąpiła przewlekłość postępowania (sygn. akt XVIII C 1710/19).
 
W związku z przewlekłością postępowania Sąd Apelacyjny przyznał naszemu Klientowi od Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu kwotę 5.000 zł!
 
Ze względu na ilość rozpoznawanych przez sądy spraw, dochodzi niestety do coraz większych opóźnień, co wpływa na wyższe przyznawane Klientom kwoty.
 
Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska, radca prawny oraz Marcin Górski, adwokat
CORAZ WYŻSZE REKOMPENSATY ZA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA